Na podstawie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r informuję, jak niżej:

 1. Administratorem Danych Osobowych podanych przez Ciebie danych jest Bluesignal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi 90-135, przy ulicy Prezydenta Gabriela Narutowicza 40 lok. 1.
 2. Spółka Bluesignal nie powołała Inspektora Ochrowy Danych Osobowych. W celu kontaktu w sprawie ochrony danych osobowych – e-mail: info@bluesignal.eu, tel. +48 739 261 111
 3. Twoje podane przez Ciebie dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
  • przygotowania, wysłania oraz omówienia oferty handlowej;
  • kontaktu w celu zaoferowania produktów i usług realizowanych przez Bluesignal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • subskrypcji newslettera;
  • realizowania akcji promocyjnych (konkursy, ankiety)
 4. Twoje dane osobowe będą udostępniane tylko podmiotom upoważnionym na podstawie prawa a innym podmiotom tylko w celach administracyjno-informatycznych (obsługa baz danych, obsługa strony www, obsługa poczty e-mail).
 5. Twoje dane osobowe nie będą udostępniane do państwa trzeciego poza UE lub organizacji międzynarodowej.
 6. Twoje dane osobowe przechowywane będą najdłużej do momentu Twojego sprzeciwu lub do momentu określonego w wewnętrznych regulacjach jako moment niszczenia danych.
 7. Masz prawo do:
  • dostępu do swoich danych,
  • sprostowania swoich danych,
  • przeniesienia swoich danych,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, jeśli są przetwarzane na podstawie Twojej zgody;
  • złożenia skargi lub zażalenia jeśli sposób w jaki wykorzystujemy Twoje dane Ci nie odpowiada, pisz wtedy na info@bluesignal.eu – dołożymy wszelkich starań by zapewnić Ci odpowiednią informację w tym zakresie,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. Masz prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez kontakt na adres info@bluesignal.eu.
 9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednakże odmowa podania danych osobowych może uniemożliwić realizację Twojego zapytania oraz celów w jakim potrzebujemy tych danych opisanych w punkcie nr 3.
 10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie polegało na przechowywaniu w naszej bazie Pana/Pani:
  • podanych przez Pana/Panią danych np. imię, nazwisko, stanowisko;
  • nazwy reprezentowanej firmy
  • numeru telefonu kontaktowego
  • adresu e-mail
  Konsekwencją takiego przetwarzania będzie np. otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji handlowej.

Serwis internetowy www.bluesignal.eu jest własnością Bluesignal Sp. z o.o.

Firma Bluesignal Sp. z o.o. , nie sprzedaje i nie udostępnia wprowadzanych danych personalnych osobą trzecim.

Prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności przed rozpoczęciem korzystania z naszej strony i przekazywaniem jakichkolwiek danych za jej pośrednictwem.

Korzystanie z serwisu internetowego www.bluesignal.eu jest równoznaczne z przyjęciem zapisów naszej polityki prywatności dostępnej na niniejszej stronie.

Przekazywanie danych za pośrednictwem serwisu www.bluesignal.eu oznacza zgodę na ich zbieranie, wykorzystanie i udostępnianie zgodnie z zapisami polityki prywatności.

Niniejsza strona nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej lat 13. W przypadku stwierdzenia podania jakichkolwiek danych dotyczących dzieci, dane takie będą usuwane niezwłocznie po ich identyfikacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za informacje zebrane od tej grupy wiekowej.

Użytkownicy korzystający z serwisu www.bluesignal.eu pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej, a także dokonując działań właściwych dla konkretnych części serwisu z którymi związana jest konieczność ujawnienia niektórych danych osobowych.
Podczas korzystania z serwisu www.bluesignal.eu możesz zostać poproszony o podanie swoich danych w formularzu. Posłużą one do korzystania z niektórych części serwisu www.

Wypełniając wszelkiego rodzaju formularze, tym samym wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z działaniem serwisu.
Niekompletnie wypełniony formularz dotyczący danych osobowych może być powodem częściowego zablokowania dostępu do serwisu. Każdy internauta, który poda swoje dane ma prawo wglądu do nich, edycji oraz ich usuwania lub modyfikacji poprzez kontakt z firmą Bluesignal Sp. z o.o.

Jedynie uprawnieni pracownicy i osoby zajmujące się obsługą serwisu www.bluesignal.eu mają bezpośredni dostęp do danych osobowych użytkowników serwisu. Osoby uprawnione zobowiązane są do zachowania tych danych w ścisłej tajemnicy i uniemożliwienia dostępu osobom niepowołanym.

Informujemy, że zebrane informacje mogą zostać przekazywane organom wymiaru sprawiedliwości w kraju lub za granicą, które mogą kierować się innymi przepisami odnośnie danych osobowych, niż w kraju, którego jesteś mieszkańcem.

Treść i struktura serwisu www.bluesignal.eu chronione są prawem autorskim.

Informacje zamieszczone w serwisie www.bluesignal.eu są chronione prawem autorskim. Powielanie informacji, tłumaczenie, wykorzystywanie tekstów w całości lub jego fragmentów bądź materiałów graficznych, wprowadzanie do pamięci, przetwarzanie na inne media elektroniczne jest zabronione. Kopiowanie i użytkowanie również we fragmentach – jest dozwolone (za wyjątkiem korzystania do celów prywatnych) jedynie po uzyskaniu pisemnego zezwolenia firmy Bluesignal Sp. z o.o.
Prawo do publikacji i powielania przysługuje wyłącznie firmie Bluesignal Sp. z o.o. i nie ponosi ona odpowiedzialności za udostępnione dane w serwisie i ew. straty spowodowane jego użytkowaniem.

Bezpieczeństwo
Informujemy, że w serwisie www.bluesignal.eu podjęto stosowne kroki w celu zabezpieczenia podawanych w nim danych osobowych oraz w celu ich ochrony przed zgubieniem, nadużyciami, oraz dostępem, udostępnianiem, zmianą lub zniszczeniem bez zezwolenia.
Prosimy jednak pamiętać, że żaden przekaz internetowy nie jest całkowicie bezpieczny i wolny od błędów. Zwłaszcza e-maile, przesyłane na i przez tę stronę, mogą być nie zabezpieczone.

Linki odsyłające
Witryna zawiera także linki prowadzące na inne strony internetowe. Niniejsza deklaracja o ochronie danych nie obejmuje innych serwisów. Nie mamy żadnego wpływu na przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych przez administrujących te strony.

Statystyki
Na podstawie uzyskanych od użytkowników informacji i danych, a także na podstawie danych technicznych zwiazanych z logowaniem się do serwisu i poruszaniu po nim, sporządzane są zbiorcze zestawienia statystyczne. Zestawienia statystyczne nie zawierają danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.

Znaki towarowe
Wszelkie zastrzeżone nazwy i logo firm, pojawiających się w materiałach udostępnianych przez serwis www.bluesignal.eu zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.

Pliki Cookie – polityka zarządzania „ciasteczkami”
„Cookies” (pliki z informacjami konfiguracyjnymi, inaczej nazwane „ciasteczkami”) ułatwiają korzystanie z serwisu www.bluesignal.eu, zapisując dane potrzebne do zalogowania i zbierania statystyk.

W naszym serwisie używamy ciasteczek różnego typu, jak:
 • konieczne do działania stron – umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania
 • poprawiające wydajność – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji
 • poprawiające funkcjonalność – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka itp.
 • reklamowe – umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań


Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.
Korzystając z naszego serwisu możesz otrzymywać ciasteczka pochodzące od współpracujących z nami podmiotów trzecich takich jak np. Facebook, Google. Więcej informacji na temat tych ciasteczek można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich. Zakres informacji jakie mogą być zbierane przez „ciasteczka” w zależności od witryny i podanych przez Użytkownika danych to:
 • unikalny identyfikator reklamowy,
 • adres IP,
 • lokalizacja,
 • przeglądarka,
 • urządzenia (desktop, urządzenie, mobilne),
 • wiek i płeć (o ile Użytkownik je podał),
 • zainteresowania (o ile zostały udostępnione przez Użytkownika),
 • odwiedzone w domenie strony (nowy czy powracający użytkownik, jakie odwiedził strony, ile odwiedził stron i jak dużo czasu na nich spędził),
 • aktywność na stronie.

Korzystanie z naszego serwisu jest również możliwe bez używania plików cookies. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookies. W każdej chwili można je wyłączyć, zablokować częściowo lub ustawić przeglądarkę internetową tak, aby informowała o wszystkich sytuacjach związanych z przesyłaniem tego typu plików.

(Należy pamiętać, że zablokowanie używania przez nas ciasteczek, może negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania z naszego serwisu, jak na przykład nieprawidłowe wyświetlanie się pewnych obszarów strony www.bluesignal.eu Uniemożliwi nam to również zbieranie anonimowych informacji nt. używania naszych stron w celu stałego poprawiania zawartości naszego serwisu www oraz oferowanych usług i towarów).