Podpis kwalifikowany na karcie to rozwiązanie, które wykorzystuje specjalną kartę kryptograficzną do przechowywania danych uwierzytelniających, certyfikatu kwalifikowanego i kluczy kryptograficznych. Użytkownik korzysta z czytnika kart do odczytania informacji z karty i wykonania podpisu elektronicznego. Tego rodzaju rozwiązanie zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa, kontrolę nad kluczowymi danymi oraz wygodę użytkowania.

Podpis kwalifikowany na karcie w zestawie z czytnikiem to rozwinięcie powyższego rozwiązania. W tym przypadku użytkownik otrzymuje zestaw, który zawiera zarówno kartę kryptograficzną, jak i dedykowany czytnik kart. Ten kompleksowy zestaw umożliwia wygodne i niezawodne korzystanie z podpisu kwalifikowanego bez konieczności poszukiwania i zakupu dodatkowego sprzętu.

Podpis kwalifikowany w postaci tokena to alternatywne rozwiązanie dla tradycyjnej karty. Token to zazwyczaj małe urządzenie USB, które zawiera certyfikat kwalifikowany i klucze kryptograficzne. Użytkownik podłącza token do komputera i korzysta z dedykowanego oprogramowania do generowania podpisów elektronicznych. Podpis kwalifikowany w postaci tokena jest praktyczny i mobilny, umożliwiając użytkownikowi korzystanie z podpisu kwalifikowanego na różnych urządzeniach.

Podpis kwalifikowany w chmurze to nowoczesne podejście do podpisu elektronicznego. W tym przypadku certyfikat kwalifikowany i klucze kryptograficzne są przechowywane w bezpiecznej chmurze. Użytkownik może korzystać z podpisu kwalifikowanego za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub dedykowanej aplikacji, bez konieczności posiadania fizycznego nośnika. Tego rodzaju rozwiązanie zapewnia elastyczność i dostępność z dowolnego miejsca i urządzenia.

    Skontaktuj się z nami:

    Biuro Obsługi Klienta

    tel. +48 739 261 111

    e-mail: info@bluesignal.eu